DẠY - HỌC TRỰC TUYẾN LÀ “CHÌA KHOÁ THÔNG MINH”

 
Hình của Quản trị ICTU
DẠY - HỌC TRỰC TUYẾN LÀ “CHÌA KHOÁ THÔNG MINH”
Bởi Quản trị ICTU - Tuesday, 26 December 2017, 8:13 AM
 

Dạy - học trực tuyến là “chìa khoá thông minh” mở ra một cánh cửa rộng lớn hơn cho công tác đào tạo để có thể giải quyết được những khó khăn hiện tại trong đào tạo chuyên ngành y khoa như nội dung đào tạo ngày càng đi sâu vào kỹ thuật cao đòi hỏi khối lượng, nội dung đào tạo tăng theo nhưng lượng thời gian đào tạo lại luôn là vấn đề đối với chính giảng viên và người học. Bên cạnh đó những rào cản về địa lý, thời gian, kinh phí cũng sẽ được giải quyết khi triển khai phương thức đào tạo trực tuyến - E-learning.

(Edited by Trương Viết Trường TUMP - original submission Wednesday, 21 September 2016, 11:37 PM)